Thang máy tải khách liên doanh Fuji 650 Kg

Liên hệ

Công trình nào nên sử dụng thang máy Fuji có tải trọng 650 kg – 8 người