Thang máy tải khách liên doanh Fuji 750 Kg

Liên hệ

Công trình nào nên sử dụng thang máy Fuji có tải trọng 750 kg – 10 người